Din styrke skal danne fundament for det, du foretager dig!

Har du brug for hjælp til at finde dine styrker og have fokus på dem i stedet for dine svagheder?

Ved hjælp af coaching får du hjælp til at holde fast i dine beslutninger og holde fokus på dine mål. Du bliver trænet i at være tilstede i nuet og acceptere at livet ikke altid er nemt.

Ved hjælp af samtaler og spørgsmål får du styrken til selv at finde løsningen på, hvad der er vigtigt for dig og at fastholde dette.

Ved hjælp af bevidst nærvær bliver du opmærksom på dine tanker og følelser, bliver i stand til at acceptere at de er en del af dig og håndtere at de ikke kommer til at fylde alt for meget.